Coffee-T' เป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ชา กาแฟ และ เบเกอรี่ รวมถึงสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานหลากหลายรายการ โดยมีช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบบ ขายปลีก และ ขายส่ง ทั้งกลุ่มลูกค้าภายในประเทศ และ กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย อีกช่องทางหนึ่งโดยผ่านร้านค้าปลีกภายใต้ชื่อ Coffee-T' และ ห้องอาหารปั้นแป้ง ซึ่งมีสาขาอยู่หลายแห่งทั่วกรุงเทพ ภายใต้ตราสินค้า Coffee-T' ปั้นแป้ง Kingfood Refresh Jinny Expel โดยสามารถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์เป็น 3 หมวดหลัก คือ

  1. หมวดผลิตภัณฑ์ประเภทชา, กาแฟ
  2. หมวดผลิตภัณฑ์ประเภทเบเกอรี่
  3. หมวดผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำหวาน
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพพิเศษเฉพาะตัวของเรา เช่น
  1. กาแฟโบราณที่รสชาติไม่เปรี้ยว 100 %
  2. กลิ่นและรสชาติของกาแฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เกิดขึ้นโดยการคั่วโดยสูตรเฉพาะของเรา
  3. ร้านกาแฟสด Coffee-T'
  4. ผลิตภัณฑ์ในประเภทของ เบเกอรี่ Homemade ที่มีความสดใหม่ หลากหลาย แบบวันต่อวัน
  5. ผลิตภัณฑ์น้ำหวาน Refresh ที่ใช้วัตถุดิบจากน้ำตาลล้วนๆ ไม่ใส่สารเติมแต่งใดๆ ที่มีให้เลือกทั้งน้ำหวานเข้มข้น และ น้ำหวานพร้อมดื่ม